TikTok:
top of page
Byfjord sort logo png (1).png

VI GIR i ÅR EN del av FEstivalens overskudd TILBAKE TIL barn og ungdom

VI TRENGER DIN HJELP TIL Å STeMME PÅ EN AV VÅRE 5 KANDIdater!

unnamed (1).jpg

DALE OEN EXPERIENCE

Dale Oen Experience tilbyr aktivitetsdager og overnattingscamper i helger, samt alle skoleferier på Dale Oen Senteret i Øygarden og Dale Oen Senteret på Herdla. Målsettingen er at den enkelte skal oppleve mestring og utfordre seg selv innenfor sine egne grenser. I tillegg fokuserer vi på å bygge ungdommer med Dale Oen sine Karakterstyrker (omsorg, mot, empati, selvhevdelse, ærlighet, samarbeid, humør, kreativitet, ydmyket, selvkontroll, ansvarlighet) - ferdigheter¨som trengs for å være en god medborger og skape sosial bærekraft i det 21.århundre.

logo H yellow-only (1).png
Mekkeriet1.jpg

MEKKERIET ASKØY RØde kors

Vegg i Vegg med AMCAR Askøy sitt klubblokale, ligger Mekkeriet som AMCAR Askøy sine medlemmer har snekret opp på dugnad.
Mekkeriet er et ungdomstiltak som er startet opp som et samarbeid mellom frivillige klubber, Askøy kommune, næringslivet og ungdommene selv. 
Mekkeriet ønsker å samle ungdom ut i fra interesse for mekking og bilsport, hvor en har et
inkluderende og sosialt miljø hvor en særlig har fokus på å inkludere risikoutsatt ungdom.

logo H yellow-only (1).png
385885797_244359818656975_4097280304528760902_n.jpg

Mental helse ungdom ASKØY

Mental Helse Ungdom er en medlemsbasert interesseorganisasjon for barn og unge opp til 36 år.

Lokallaget på Askøy gir tilbud til ungdom fra 16 år.

Vi jobber for økt åpenhet om psykisk helse, forebygging av psykiske plager og et bedre psykisk helsetilbud.

Våre verdier er Mot, Åpenhet og Likeverd. 

Hos oss kan du knytte nye vennskap. Åpne for nye muligheter. Erfarings- og kunnskapsutveksling. Vær med å bestemme. Vær deg selv!

logo H yellow-only (1).png
349140850_208961774815945_2043071852836710350_n.jpg

UNG FLIMMER

Her møtes ungdom på tvers av kulturelle, sosiale og fritidsinteresser, og er gratis for ungdommer opp til 19 år. Ungflimmer består av en storsal med scene og backstage, musikkstudio, øvingslokaler, kunstrom, møtelokale, datalab og oppholdsrom.

Ungflimmer blir drevet av kulturarbeidere ansatt hos kulturavdelingen i Askøy kommune som har et tett samarbeid med ungdommer for å få best mulig kvalitet på aktivitetene som tilbys.

logo H yellow-only (1).png
424858264_723156226625589_1087161773020656848_n.jpg

JAMASKØY

"Jamaskøy ønsker å fremme musikk og musikere på Askøy via ulike tiltak som blant annet arrangementer, aktiviteter, radio/podkast og involvering i ulike kulturtiltak og samarbeid. Flaggskipet deres er en festival som skal arrangeres to ganger per år, med lokale artister, i samarbeid med lokale aktører. Denne festivalen inkluderer også et ungdomsarrangement for ungdom, med ungdom og av frivillig ungdom. Målet er å skape en profesjonell, men trygg, arena hvor ungdom kan få prøve seg både som arrangører og på scenen foran et publikum. En positiv møteplass for engasjement, kreativitet, kompetanseløft og underholdning. Det er også et mål at dette arrangementet er gratis og fri aldersgrense. I tillegg til dette planlegges det flere mindre arrangementer med samme oppskrift; for ungdom, med ungdom og av ungdom

logo H yellow-only (1).png
Byfjord sort logo png (3).png
bottom of page